Skougaards Hus – bildegalleri

Siste innlegg

Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 16.mars 2023 kl. 19.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN SKOUGAARDS HUS
Torsdag 16. mars 2023 kl.19.00
Sted: Vaterlands gate 14, 3970 Langesund
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden.
3. Velg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle foreningens årsberetning.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder forslag til vedtektsendringer.
7. Vedta foreningens budsjett.
8. Valg av revisor.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøte.
Frist: torsdag 9.mars  2023.
Forslag om vedtektsendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelse innen fristen.
(e-post: Jan Erik Brekken <janerikbrekken@gmail.com>)
  1. Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 3.mars 2022 kl. 19.00 Kommentarer er skrudd av for Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 3.mars 2022 kl. 19.00
  2. Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 4.11.2021 kl. 19.00 Kommentarer er skrudd av for Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 4.11.2021 kl. 19.00
  3. Ny utleieansvarlig for selskapslokalene på Skougaards Hus Kommentarer er skrudd av for Ny utleieansvarlig for selskapslokalene på Skougaards Hus
  4. Sommerhagen Live 2020 Legg igjen en kommentar
  5. Selskapslokale i Langesund for alle anledninger. Legg igjen en kommentar
  6. Skougaards Hus – utleiepriser 2020 Legg igjen en kommentar
  7. Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 14.03.2019 kl. 19.00 Legg igjen en kommentar
  8. Sommerhagen live 2019 Legg igjen en kommentar
  9. Festsalen Skougaards Hus – Utleiekalender 2020 Legg igjen en kommentar