Skougaards Hus – bildegalleri

Siste innlegg

Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 4.11.2021 kl. 19.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN SKOUGAARDS HUS
Torsdag 4.november 2021 kl.19.00
Sted: Vaterlands gate 14, 3970 Langesund
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden.
3. Velg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle foreningens årsberetning.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder forslag til vedtektsendringer.
7. Vedta foreningens budsjett.
8. Valg av revisor.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøte.
Frist: torsdag 28.oktober 2021.
Forslag om vedtektsendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelse innen fristen.
(e-post: Jan Erik Brekken <janerik@bbj.no>)
  1. Ny utleieansvarlig for selskapslokalene på Skougaards Hus Kommentarer er skrudd av for Ny utleieansvarlig for selskapslokalene på Skougaards Hus
  2. Sommerhagen Live 2020 Legg igjen en kommentar
  3. Selskapslokale i Langesund for alle anledninger. Legg igjen en kommentar
  4. Skougaards Hus – utleiepriser 2020 Legg igjen en kommentar
  5. Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 14.03.2019 kl. 19.00 Legg igjen en kommentar
  6. Sommerhagen live 2019 Legg igjen en kommentar
  7. Festsalen Skougaards Hus – Utleiekalender 2020 Legg igjen en kommentar