Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 16.mars 2023 kl. 19.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN SKOUGAARDS HUS
Torsdag 16. mars 2023 kl.19.00
Sted: Vaterlands gate 14, 3970 Langesund
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden.
3. Velg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle foreningens årsberetning.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder forslag til vedtektsendringer.
7. Vedta foreningens budsjett.
8. Valg av revisor.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøte.
Frist: torsdag 9.mars  2023.
Forslag om vedtektsendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelse innen fristen.
(e-post: Jan Erik Brekken <janerikbrekken@gmail.com>)

Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 3.mars 2022 kl. 19.00

Årsmøte Foreningen Skougaards Hus 2022

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN SKOUGAARDS HUS
Torsdag 3.mars 2022 kl.19.00
Sted: Vaterlands gate 14, 3970 Langesund
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden.
3. Velg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle foreningens årsberetning.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder forslag til vedtektsendringer.
7. Vedta foreningens budsjett.
8. Valg av revisor.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøte.
Frist: torsdag 24.februar 2022.
Forslag om vedtektsendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelse innen fristen.
(e-post: Jan Erik Brekken <janerikbrekken@gmail.com>)

Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 4.11.2021 kl. 19.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN SKOUGAARDS HUS
Torsdag 4.november 2021 kl.19.00
Sted: Vaterlands gate 14, 3970 Langesund
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden.
3. Velg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle foreningens årsberetning.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder forslag til vedtektsendringer.
7. Vedta foreningens budsjett.
8. Valg av revisor.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøte.
Frist: torsdag 28.oktober 2021.
Forslag om vedtektsendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelse innen fristen.
(e-post: Jan Erik Brekken <janerik@bbj.no>)

Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 14.03.2019 kl. 19.00

Innkalling til årsmøte i Foreningen Skougaards Hus

Torsdag 14.03.2019 kl. 19.00, Vaterlands gate 14, 3970 Langesund

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Presentasjon av delegater
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent og 2 protokollvitner
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av saksliste
7. Behandling av årsmelding
8. Behandling og godkjenning av regnskap
9. Behandling av innkomne forslag

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest torsdag 21.februar 2019.
Forslag om vedteksendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelses innen fristen. (e-post: regnskap@skougaardshus.no)