Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 16.mars 2023 kl. 19.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN SKOUGAARDS HUS
Torsdag 16. mars 2023 kl.19.00
Sted: Vaterlands gate 14, 3970 Langesund
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden.
3. Velg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle foreningens årsberetning.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder forslag til vedtektsendringer.
7. Vedta foreningens budsjett.
8. Valg av revisor.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøte.
Frist: torsdag 9.mars  2023.
Forslag om vedtektsendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelse innen fristen.
(e-post: Jan Erik Brekken <janerikbrekken@gmail.com>)

Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 3.mars 2022 kl. 19.00

Årsmøte Foreningen Skougaards Hus 2022

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN SKOUGAARDS HUS
Torsdag 3.mars 2022 kl.19.00
Sted: Vaterlands gate 14, 3970 Langesund
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden.
3. Velg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle foreningens årsberetning.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder forslag til vedtektsendringer.
7. Vedta foreningens budsjett.
8. Valg av revisor.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøte.
Frist: torsdag 24.februar 2022.
Forslag om vedtektsendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelse innen fristen.
(e-post: Jan Erik Brekken <janerikbrekken@gmail.com>)

Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 4.11.2021 kl. 19.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORENINGEN SKOUGAARDS HUS
Torsdag 4.november 2021 kl.19.00
Sted: Vaterlands gate 14, 3970 Langesund
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden.
3. Velg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle foreningens årsberetning.
5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker, herunder forslag til vedtektsendringer.
7. Vedta foreningens budsjett.
8. Valg av revisor.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest en uke før årsmøte.
Frist: torsdag 28.oktober 2021.
Forslag om vedtektsendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelse innen fristen.
(e-post: Jan Erik Brekken <janerik@bbj.no>)

Ny utleieansvarlig for selskapslokalene på Skougaards Hus

Skifte av utleiansvarlig på Skougaards Hus.

Dekket til barnedåp i festsalen på Skougaards Hus i Langesund

Fra august 2020 overtar Tom Johnsen ansvaret for utleie av selskapslokalene på Skougaards Hus.

 

Skougaards Hus, spørsmål om utleie av selskapslokalene:

  • Tom Johnsen (utleieansvarlig)Bildet kan inneholde: 1 person, smiler
    tlf.: 932 45 128
    e-post: tom@ndtpartner.no

 

Selskapslokale i Langesund for alle anledninger.

Dekket til selskap i festsalen på Skougaards Hus.

På herskapelige Skougaards Hus kan du leie flotte arrangements- og selskapslokaler i et unikt miljø nede på brygga i Langesund. Huset som ligger i Vaterlands gate 14 ble bygget i 1903 som skipsrederbolig til Herman Benedict Graff Skougaards familie.

Huset har blitt brukt til selskap, bryllup, konfirmasjon, barnedåp og fester i mange år og er nå pusset opp til fordums prakt.

https://www.skougaardshus.no/skougaards-hus-utleiepriser-2019/

https://www.skougaardshus.no/utleiekalender-festsal/

Skougaards Hus – utleiepriser 2020

Dekket til barnedåp i festsalen på Skougaards Hus i Langesund

Utleiepriser for festsalen i Skougaards Hus fra 1.1.2019.

Mandag – torsdag kr. 1700,- pr dag
Fredag til lørdag kr. 3000,-
Lørdag til søndag kr. 3000,-

Fredag til søndag kr. 3500,-

Alle priser inkludert vask.

https://www.skougaardshus.no/festsalen-skougaards-hus-utleiekalender-2019/

https://www.skougaardshus.no/kontakt-oss/

 

Årsmøte i Foreningen Skougaards Hus torsdag 14.03.2019 kl. 19.00

Innkalling til årsmøte i Foreningen Skougaards Hus

Torsdag 14.03.2019 kl. 19.00, Vaterlands gate 14, 3970 Langesund

Saksliste:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Presentasjon av delegater
3. Valg av møteleder
4. Valg av referent og 2 protokollvitner
5. Godkjenning av innkalling
6. Godkjenning av saksliste
7. Behandling av årsmelding
8. Behandling og godkjenning av regnskap
9. Behandling av innkomne forslag

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest torsdag 21.februar 2019.
Forslag om vedteksendringer skal være behandlet i egen eierforening før innsendelses innen fristen. (e-post: regnskap@skougaardshus.no)

 

 

 

Sommerhagen live 2019

Sommerhagen Live vil bli arrangert på følgende dager i 2019:

  • lørdag 15.juni 2019
  • lørdag 29.juni 2019
  • lørdag 10.august 2019
  • lørdag 14.august 2019

Også i år fylles hagen ved Skougaards Hus med musikere og publikum for en hyggelig konsert på lørdags ettermiddag.

Kiwanis Club, Bamble Øl & Nytelsesforening og Langesund Mandssangforening samarbeider om salg av pølser, vafler, brus, kaffe, øl og vin.

Gratis adgang.
Loddsalg med fine premier.
Inntekter av salget går til vedlikehold av huset.

Adresse: Vaterlands gate 14, 3970 Langesund